Loppuunpalaminen on heräämisen paikka

Elämä uusiksi

Loppuunpalamisen jälkeen, ja siitä tervehdyttyään useampi henkilö laittaa elämänsä aivan uusiksi. Tulevaisuus on kuin avoin kirja, jonka henkilö täyttää päivä kerrallaan. Erittäin tärkeää on erottaa toisistaan yksityiselämä ja työelämä monine haasteineen. Ensimmäisiä kysymyksiä parantumisen jälkeen on usein se, että mitä teen jatkossa? Palaanko nykyiseen työhöni vai aloitanko aivan puhtaalta pöydältä?

Useammalle henkilölle on tärkeää tehdä työtä, josta pitää. Työstä, kuten rakkaasta harrastuksestakin voi tulla ihmiselle intohimo. Monesti on nähty tilanteita, joissa rakkaasta harrastuksesta voi kehittyä palkkatyö ilman, että rentouttava ja rakas harrastus menettäisi merkityksensä. Hyvänä esimerkkinä voidaan tuoda esiin tilanne, jossa ihminen on kiinnostunut sisustuksesta, lukee sisustuslehtiä ja käy sisustusalan messuilla ja yhtäkkiä kouluttautuu ja tekee rakkaasta harrastuksesta itselleen työn.

Usko itseesi

Tärkeä oivallus on uskoa omaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Itseensä luottaminen on oman itsensä arvostamista. Tärkeintä on saada iloa tekemästään työstä riippumatta siitä, palaako vanhaan työhönsä takaisin vai aloittaako jotakin aivan uutta. Etätyö ja niin sanottu kevytyrittäjyys ovat nykyään saaneet suuren suosion. Yrittäjän ja freelancerin työssä ihminen voi monesti päättää omasta aikataulustaan ja vastaanottamistaan töistä. Hyvä aikatauluttaminen on tärkeä asia, jolloin aikaa jää niin ykstyiselämälle, harrastuksille kuin myös välttämättömään el työhön, joka tuo iloa.

Burnoutista kuntoutuva henkilö haluaa elää ja voida hyvin, mutta miten aloittaa monesti melkein täydellisen romahduksen jälkeen. Elämäänsä ikään kuin uudelleen alusta aloittava kokee tärkeäksi sosiaalisten suhteiden olemassaolon, tasapainon ja itsensä toteuttamisen. Elämä on kaikkialla maailmassa nykyään hyvin pinnallista. Ihmisen pitää olla monien mielestä ulkoisesti kaunis, rikas ja menestyvä pärjätäkseen päivästä toiseen, ja tähän kaikkeen suureen ja ihmeelliseen hypetykseen olisi burnoutista parantuvan hypättävä jälleen mukaan.

Oravanpyörä ja sen tuomat paineet alkaisivat siis käytännössä uudelleen. Mitä siis tarvitaan? Ennen kaikkea tarvitaan hyvää itsetuntoa ja läheisten tukea, halua parantua ja niiden asioiden tekemistä, jotka tuottavat aitoa iloa. Burnoutista parantuva tarvitsee myös lepoa, terveellistä ruokaa ja liikuntaa omien olemassaolevien voimavarojen puitteissa.

Hyvä elämänlaatu on tärkeää luonnollisesti myös burnout -tilan kokeneelle henkilölle. Mitä hyvä elämänlaatu käytännössä tarkoittaa? Burnoutista, eli pahasta uupumuksesta selvinnyt henkilö tarvitsee takaisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavaransa ja vieläpä vahvempina, joita ne olivat ennen hänen sairastumistaan. Kuntoutuvan henkilön tärkein tavoite on luonnollisesti saada toimintakykynsä takaisin.

Luottamus omiin voimavaroihin ja realististen tavoitteiden asettaminen on kaiken perusta kuntoutuessa. Aina tavoitteiden ei tarvitse olla realistisia, vaan itsensä voi yrittää haastaa. Läheisten ystävien turvaverkko on hyvä olla kunnossa kuntoutuksen alkaessa. Fyysinen ja psyykkinen terveydentila tulevat kuntoon, kun fyysinen puoli, eli kipujen vähentyminen, lisääntynyt energisyys ja hyvä unenlaatu ovat tasapainossa psyykkisen puolen, eli ajattelun, oppimisen, keskittymisen ja tunteiden kanssa.

Terve toimintakyky, kuten liikunta- ja työkyky ja päivittäiset toiminnot tulevat kuntoon sosiaalisten suhteiden, kuten pari- ja ystävyyssuhteiden, seksuaalisuuden ja lähiympäristön tuen ollessa kunnossa. Asuin- ja toimintaympäristö, kuten työ, lähistön palvelut, harrastukset ja kotiolot sekä henkilön maailmankuva, arvot ja asenteet tukevat osaltaan yksilön parantumista.