Hyvinvointi lähtee omista valinnoista

Hyvinvointi on elämän pieniä valintoja

Hyvinvointi, jaksaminen ja elämän ilo lähtevät aina omasta itsestään ja tehdyistä valinnoista. Käytännössä ihminen ymmärtää, että vain hänellä itsellään on päätösvalta ja ainoa vastuu omasta elämästään. Ensimmäinen asia on ymmärtää, että itseään pitää rakastaa elämän kaikissa eteen tulevissa tilanteissa ja valinnoissa. Hyvät ihmissuhteet, terveellinen ravinto ja mielen hyvinvointi johtavat koko kehon hyvinvointiin. Ihminen on aina psykofyysinen kokonaisuu. Näin ollen elimistössä oleva kiputila ja väsymys voivat kertoa, että ihmisen pitää pysähtyä hetkeksi antamaan aikaa itselleen.

Ihminen tarvitsee työn tai opiskelun ohella hetkiä, jolloin voi tehdä jotakin aivan muuta. Levätä, laittaa ruokaa, tehdä suunnitelmia, sisustaa kotia, harrastaa tai pitää yhteyttä omaan sosiaaliseen verkostoon. Jokaisella henkilöllä pitäisi olla tukenaan oma sosiaalinen verkosto niin elämän pienissä kuin suurissakin valinnoissa, arjessa ja juhlassa, ilossa sekä surussa.

Tarkastele itseäsi

Ihmisen on hyvä aina muistaa, että arvostakseen ystäviään ja läheisiään, on aina hyvä arvostaa ensin itseään. Erityisesti työelämässä on muistettava nykyajan hektinen työtahti ja sen vaikutus terveyteen. Työtovereiden ja työnjohdon silmissä halutaan olla pirteitä ja osaavia, sillä halutaan näyttää parhaat puolet itsestään. Halutaan ikään kuin todistaa, että minä osaan, minä jaksan ja minä olen varsin ammattitaitoinen. Minun puoleeni voi kääntyä ongelmien tullessa ja voin auttaa myös toisia täyttämään oman päivittäisen työpanoksensa. Burnout eli loppuunpalaminen voi helposti vaania kuitenkin ikään kuin “nurkan takana” ja ihminen väsähtää totaalisesti juuri silloin, kun sitä vähiten toivoo.

Burnout, eli loppuunpalaminen

Burnout luokitellaan työuupumukseksi, jossa sekä ihmisen mieli että keho ovat uupumukseen asti väsyneet. Burnout tuo mukanaan sekä fyysisiä että henkisiä oireita, joihin henkilön on hyvä kiinnittää ajoissa huomiota ennen täydellistä romahtamista. Tiedostamalla tilaan kuuluvat oireet ja hälytysmerkit omassa elämässään, voi toimia ennen kuin on aivan liian myöhäistä. Useampi työssään menestyvä ja työtään lujasti rakastava henkilö sairastuu burnoutiin. Burnout vaanii usein tunnollisia, kestäviä työntekijöitä, jopa niin sanottuja kovia uraohjuksia.

Fyysiset oireet

Fyysisiin oireisiin kuuluva pitkään jatkunut väsymys kannattaa aina ottaa vakavasti, ja ellei kysymys ole jostakin vakavasta sairaudesta, henkilöä voi vaania niin sanottu burnout. Vakavan sairauden oireet kannattaa ensin sulkea pois kääntymällä lääkärin puoleen ja pyytämällä lähete tarvittaviin laboratoriokokeisiin. Burnout voi ilmoittaa itsestään fyysisillä kivuilla, eli esimerkiksi kovilla pää- tai vatsakivuilla. Suoliston heikentynyt toiminta voi kertoa myös levon ja pysähtymisen tarpeesta. Fyysiset- ja henkiset oireet kulkevat usein rinnakkain, joten rinnan- ja hengenahdistus sekä lihaskireydet ovat kroonisen stressin aiheuttamia oireita. Burnout -tilaan voi liittyä myös vähentynyttä ruokahalua ja unettomuutta.

Henkiset oireet voivat olla kroonista väsymystä, masennusta tai pitkään jatkuneita merkkejä henkisestä ahdistuksesta ja jaksamattomuudesta.

Henkilöllä voi olla myös muistihäiriöitä tai yhtäkkiä elämään tulleita oppimisvaikeuksia uusien asioiden suhteen. Henkilön aiemmin terävä ja kirkas mieli ei toimikaan enää kuten ennen eikä töistä suoriutuminen suju enää entiseen malliin. Vihaisuuden ja negatiivisuuden tunteet, lyhytpinnaisuus ja elämään kuuluvien sosiaalisten tilanteiden välttely on tullut viime aikoina kuvaan, eli ihminen toimii kuin ohjelmoitu robotti, ei näe, kuule tai tunne enää mitään.

Sosiaalisissa suhteet

Burnout -tilan tunnistaa myös siitä, jos ennen erittäin seurallinen henkilö haluaakin yhtäkkiä olla melkein aina yksin. Oma aika on tärkeää, mutta jos tuntuu että toistuvasti laiminlyö ystävyyssuhteitaan ja eristäytyy, pitää havahtua ja tehdä asialle jotakin. Kuormittaako työ enemmän kuin koskaan ennen etkä jaksa olla samalla aaltopituudella oikein kenenkään kanssa?

Lohduttomuuden tunteet kuuluvat burnoutiin sekä tunne siitä, ettet merkitse kenellekään enää mitään. Netin vertaistukifoorumit ovat nykyään monille hyvin tärkeitä ja samoin niiden välityksellä saatava apu.

Henkisen hyvinvoinnin kurssit verkossa ja taito sekä tarvittava rohkeus laittaa “jalka oven väliin” silloin, kun loistava mahdollisuus siihen avautuu voisi olla useammalle tervehdyttävä oivallus. Verkosta löytyy muun muassa henkisen- ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä monia muita aiheeseen littyviä kursseja.