Esimies sairastuu

Nainen esimiehenä

Loppuun palaminen koskettaa työelämässä erityisesti juuri naisia, ja useimmiten vastuullisessa esimiesasemassa työskenteleviä.

Esimiehen tehtävä on johtamista, johon kuuluu ongelman ratkaisua ja tarvittavaa päätöksksentekoa sekä alaisten oikeanlaista kohtelua.

Naisen johdossa työntekijät sitoutuvat yritykseen paremmin kuin ne työntekijät, joita johtaa mies, väittää eräs Yhdysvalloissa tehty Gallup, joka perustui laajaan tutkimusmittaukseen. Gallupin tulokset osoittivat myös, että naisjohtajat itse sitoutuivat työpaikkanaan olevaan yritykseen miehiä vahvemmin. Naiset ovat tarkkoja, vaativia ja heillä on vastuu yrityksessä tapahtuvan työn sujuvuudesta.

Tarkkuutta ja huolellisuutta vaaditaan jokaisessa työssä, kuten kirjanpitäjän ammatissa.

Myönteisen esimiehen luotsaama yritys luo myös työntekijöihin hyvää yhteishenkeä ja positiivista asennetta. Esimies kohtaa työssään paitsi hyviä saavutuksia, mutta myös erilaisia vastoinkäymisiä ja ongelmia, jotka tekevät esimiehen asemasta haastavan. Esimiehen väsyminen ja mahdollinen tuleva loppuunpalaminen heijastuu työyhteisöön, jos esimies ei jaksa päivittäin enää innostua työstään. Esimiehenä toimivan pitää hakea itselleen apua ennen kuin työt ikään kuin kaatuvat päälle, ja tunne on kuin vetäisi päivittäin suurta kivirekeä perässään siinä onnistumatta.

Naisten arvostus työpaikalla

Naisten kovaa ja tunnollista työntekoa on aina arvostettu, ja erityisesti silloin kun nainen on työntekijän asemassa. Naiset ovat kautta aikojen osoittaneet työssään paitsi hyvää ammattitaitoa ja vastuullisuutta, myös nykyään kaikenlaista moniammatillisuutta, lahjakkuutta, lain ja asetusten tuntemusta ja vaativan asiakastyön hallintaa. Muuttuuko naisen tekemän työn arvostus jotenkin olennaisesti silloin, kun nainen työskenteleekin johtotehtävissä, eli yrityksen esimiehenä? Esimies on työssään usein kovan tarkkailun alla työntekijöiden toimesta, varsinkin silloin kun kysymyksessä on isompi yritys, jossa työntekijöiden määrä osastottain on suuri ja esimies on työntekijöille etäisempi henkilö kuin pienemmissä yrityksissä.

Hyvä ja asiansa osaava esimies haluaa työntekijöiden viihtyvän työpaikallaan, hän on reilu, tasapainoinen ja kannustava. Esimiehen tulee kuitenkin myös luonnollisesti ohjata ja neuvoa tarvittaessa, jopa vaatia toisinaan joissakin tilanteissa. Esimiehen työtä sanelee myös yrityksen kustannustehokkuus, eli usein erilaiset etukäteen asetetut talousraamit ja tuotto-odotukset.

Hyvällä esimiehellä, kuten työntekijälläkin on hyvät vuorovaikutustaidot, joiden tavoitteena on työn pysyminen mielekkäänä ja hyvän työilmapiirin luominen. Hyvä esimies on aktiivinen, työstään innostunut ja positiivisen maailmankuvan omaava, ja hänellä pitää olla korkea motivaatio kehittyä työssään jatkuvasti.

Työperäinen stressi aiheuttaa monia oireita, jotka ilmenevät elämässä niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Seuraavassa muutamia: et jaksa olla aktiivinen ihmissuhteissa, sinulla on univaikeuksia, et ole mielestäsi tarpeeksi tehokas, kotityöt ja harrastukset jäävät lähes kokonaan pois, saatat purskahtaa itkemään pienenkin vastoinkäymisen kohdatessa ja päivittäinen töihin lähteminen tuntuu jatkuvasti vastenmieliseltä.

Hyvää työntekijää on aina arvostettu. Jokaisen työntekijän sairastuminen maksaa aina työnantajalle sekä myöskin työntekijälle itselleen joten työhön liittyvää stressiä on järkevää ehkäistä etukäteen. Oikeanlainen iikunta lievittää stressin oireita, joten jo pienet taukovoimistelut ja happihyppelyt olisivat monissa työpaikoissa enemmän kuin paikallaan.